جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرید ورق گالوانیزه

با بهترین قیمت بازار

قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید ورق گالوانیزه کارخانجات مختلف در ضخامت های متنوع

ورق گالوانیزه شرکت فولاد تاراز

ضخامت (mm)
عرض (mm)
قیمت با ارزش افزوده
نام کامل محصول
ثبت سفارش: 03191003131
1403/04/03
0.6
1000
48200
ورق گالوانیزه0.6 میل عرض 1000 تاراز
0.6
1250
48200
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 تاراز
0.7
1000
47500
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 100 تاراز
0.7
1250
47500
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 تاراز
0.8
1250
47300
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 تاراز
1
1250
47300
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 تاراز
1
1000
47300
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 تاراز
1.25
1000
47300
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 تاراز
1.5
1000
47800
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 تاراز
1.5
1250
47800
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 تاراز
2
1000
52300
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 تاراز
2
1250
52300
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 تاراز

ورق گالوانیزه شرکت هفت الماس

ضخامت (mm)
عرض (mm)
قیمت (kg)
نام کامل محصول
ثبت سفارش: 03191003131
بروزرسانی: 1403/03/30
0.5
1250
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه0.5 میل عرض 1250 هفت الماس
0.6
1205
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس
0.6
1250
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس
0.7
1000
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه0.7 میل عرض 1000 هفت الماس
0.8
1250
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس
1
1250
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس
1.25
1000
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000هفت الماس
1.25
1250
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1250 هفت الماس
1.25
1250
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس

ورق گالوانیزه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

ضخامت (mm)
عرض (mm)
قیمت (kg)
نام کامل محصول
ثبت سفارش: 03191003131
1403/04/03
0.5
1250
50000
ورق گالوانیزه0.5 میل عرض 1250کاشان
0.6
1205
49000
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 کاشان
0.7
1250
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس

ورق گالوانیزه شرکت فولاد دشتستان

ضخامت (mm)
عرض (mm)
قیمت (kg)
نام کامل محصول
ثبت سفارش: 03191003131
1403/04/03
0.4
1250
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 دشتستان
0.5
1000
48500
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 دشتستان
0.6
1250
تماس بگیرید.
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 دشتستان
1.5
1000
47000
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 دشتستان
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کارشناس فروش

قیمت ورق گالوانیزه امروز | خرید ورق گالوانیزه کارخانجات مختلف در ضخامت های متنوع

ورق گالوانیزه فولاد تاراز
ضخامت(mm)
عرض (mm)
حالت
قیمت با ارزش افزوده
نحوه خرید
محل بارگیری
به روز رسانی
نام کامل محصول
0.6
1000
رول
48.200
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 تاراز
0.6
1250
رول
48.200
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 تاراز
0.7
1000
رول
47500
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 تاراز
0.7
1250
رول
47500
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 تاراز
0.8
1250
رول
47300
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250تاراز
1
1000
رول
47300
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 تاراز
1
1250
رول
47300
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 1میل عرض 1250 تاراز
1.25
1000
رول
47300
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه1.25 میل عرض 1000 تاراز
1.5
1000
رول
47800
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانزه1.5میل عرض 1000 تاراز
1.5
1250
رول
47800
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه1.5 عرض 1250 تاراز
2
1000
رول
52300
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 تاراز
2
1250
رول
52300
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 تاراز
ورق گالوانیزه شرکت هفت الماس
ضخامت(mm)
عرض (mm)
حالت
قیمت (kg)
نحوه خرید
محل بارگیری
به روز رسانی
نام کامل محصول
0.5
1250
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس
0.6
1250
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس
0.6
1000
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس
0.7
1250
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس
0.8
1250
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس
1
1250
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس
1.25
1000
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانزه 1.25 میل عرض 1000 هفت الماس
1.25
1250
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس
1.5
1250
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس
ورق گالوانیزه شرکت امیرکبیر کاشان
ضخامت(mm)
عرض (mm)
حالت
قیمت (kg)
نحوه خرید
محل بارگیری
به روز رسانی
نام کامل محصول
0.5
1250
رول
50000
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 کاشان
0.6
1250
رول
49000
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 کاشان
0.7
1000
رول
47000
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه شرکت فولاد دشتستان
ضخامت(mm)
عرض (mm)
حالت
قیمت (kg)
نحوه خرید
محل بارگیری
به روز رسانی
نام کامل محصول
0.5
1000
رول
48500
03191003131
اصفهان
1403/04/03
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 کاشان
0.6
1250
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 کاشان
0.7
1000
رول
تماس بگیرید.
03191003131
اصفهان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 کاشان
قیمت روز رول و شیت گالوانیزه

راهنمای خرید ورق گالوانیزه| معرفی ورق گالوانیزه برندهای مختلف در ضخامت های متنوع  

اگر قصد خرید ورق گالوانیزه داشته باشید، لازم است اطلاعات جامعی درباره ویژگی های ورق تولید شده توسط هر برند و تفاوت تولیدات کارخانجات مختلف کسب کنید. علاوه بر این، در زمان استعلام قیمت ورق گالوانیزه لازم است به طور دقیق مشخص کنید که از لحاظ ضخامت، عرض، خصوصیات ظاهری ورق_مانند وجود یا عدم وجود اسپنگل_، میزان پوشش کوتینگ و… چه معیارهایی مد نظر شماست.

انتخاب ورق گالوانیزه بر اساس کارخانه سازنده  

در ایران کارخانجات پرتعدادی به تولید و عرضه ورق های فولادی می پردازند؛ از جمله پرآوازه ترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در ایران می توان به برندهای ذیل اشاره کرد:

 • فولاد مبارکه اصفهان
 • صنایع هفت الماس
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • ورق خودرو چهارمحال بختیاری
 • مجتمع فولاد دشتستان
 • شرکت فولاد تاراز

تولیدات هر یک از این کارخانه ها از نظر قیمت، ضخامت، عرض، میزان کوتینگ و… با یکدیگر متفاوت است. به همین خاطر یکی از معیارهای مهم در هنگام معاملات ورق گالوانیزه، توجه به برند سازنده این محصول فولادی است. در ادامه به بررسی کلاف گالوانیزه تولیدی در هریک از مجموعه های فوق می پردازیم.

ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

مشخصات کلاف گالوانیزه کارخانه هفت الماس

  شرکت هفت الماس تولید ورق گالوانیزه را در سال 1382 در استان قزوین آغاز کرد. این شرکت با ظرفیت اسمی تولید 100 هزار تن ورق گالوانیزه در سال قادر به پاسخگویی حدود 15 درصد از نیاز بازار داخلی کشور است. گفتنی است که حدود 20 تا 40 درصد از ظرفیت تولید صنایع هفت الماس به بازارهای جهانی صادر می شود.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه هفت الماس

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

720

1280

0.18

2.5

60

400

 

مشخصات کلاف گالوانیزه کارخانه تاراز 

صنایع ورق های پوشش دار تاراز، در سال 1378 در استان چهارمحال بختیاری آغاز به کار کرد. نام این شرکت برگرفته از یک کوه در استان چهارمحال بختیاری است و در بازار با عنوان شرکت تاراز شهرکرد نیز شناخته می شود. 

ورق گالوانیزه این شرکت به روش غوطه وری گرم با ظرفیت اسمی 260 هزار تن در سال تولید و به بازار عرضه می شود.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه تاراز شهرکرد

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1000

1250

0.3

2

260

270

 

مشخصات کلاف گالوانیزه فولاد مبارکه 

شرکت فولاد مبارکه واقع در استان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور در زمینه تولید انواع محصولات فولادی فعالیت می کند. این شرکت ظرفیت تولید 200 هزار تن ورق گالوانیزه در سال را دارد و محصولات آن به روش غوطه وری گرم تولید می شود.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه فولاد مبارکه

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

750

1510

0.25

2

100

350

 

مشخصات کلاف گالوانیزه کارخانه فولاد دشتستان 

مجتمع فولاد دشتستان در سال 1398 در شهرک صنعتی زاویه واقع در استان  مرکزی تاسیس شد؛ اولین فاز تولیدی این شرکت به عنوان خط گالوانیزه پیوسته با ظرفیت 384000 تن در فروردین ماه 1400 به بهره برداری رسید.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه فولاد دشتستان

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

800

1250

0.3

1.5

60

200

شرکت فولاد امیرکبیر در سال 1379 در 14 کیلومتری شهر کاشان به بهره برداری رسید. این شرکت با تمرکز بر تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم و با ظرفیت اسمی 160 هزار تن در سال محصولات خود را به بازار عرضه می کند. ورق گالوانیزه کاشان در محدوده ضخامتی 1.5 تا 3.0 میلی متر و با عرض 600 تا 1250 میلی متر قرار دارد.

 

مشخصات کلاف گالوانیزه ورق خودرو چهارمحال بختیاری 

کارخانه ورق خودرو چهارمحال بختیاری با تولید ورق گالوانیزه ویژه استفاده در صنعت ساخت بدنه خودرو در منطقه سفید دشت شهرستان بروجن احداث شده است. این واحد صنعتی با ظرفیت تولید 400 هزار تن ورق در سال، محصولات خود را به بازار عرضه می کند.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه ورق خودرو شهرکرد

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

800

1880

0.4

2

60

350

 

مشخصات کلاف گالوانیزه امیرکبیر کاشان 

شرکت فولاد امیرکبیر در سال 1379 در 14 کیلومتری شهر کاشان به بهره برداری رسید. این شرکت با تمرکز بر تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم و با ظرفیت اسمی 160 هزار تن در سال محصولات خود را به بازار عرضه می کند. ورق گالوانیزه کاشان در محدوده ضخامتی 1.5 تا 3.0 میلی متر و با عرض 600 تا 1250 میلی متر قرار دارد.

 

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

600

1250

0.25

1.5

90

275

 

استعلام قیمت گالوانیزه بر اساس ضخامت 

عامل ضخامت یکی از مهم ترین پارامترها در هنگام خرید ورق گالوانیزه به شمار می رود. به گونه ای که در هنگام استعلام قیمت ورق، معمولا اولین عددی که بر زبان خریداران جاری می شود مربوط به ضخامت است.
 به همین خاطر است که عباراتی مانند  « 0.4 عرض 1000 تاراز» یا «1.25 عرض 1000 کاشان» اصطلاحاتی کاملا آشنا برای دست اندرکاران معاملات ورق گالوانیزه هستند. عباراتی که هرچند واژه ضخامت در آن ها به کار نرفته است اما اعداد 0.4 و 1.25 موجود در آن ها نشان دهنده ضخامت ورق گالوانیزه هستند.

استعلام قیمت ورق گالوانیزه

دلیل اهمیت ضخامت ورق گالوانیزه چیست؟

ضخامت ورق تعیین کننده کاربرد این محصول است.

با توجه به گستردگی کاربرد ورق های گالوانیزه در انواع فعالیت ها، بدیهی است که عامل ضخامت در انتخاب این محصول اهمیت به سزایی داشته باشد. به عنوان مثال از ورق های گالوانیزه ای که ضخامت آن ها کمتر از 0.3 میلی متر است معمولا در تولید لوازم برقی و برخی قطعات صنعتی استفاده می شود. 

ورق های گالوانیزه دارای ضخامت 0.3 تا 2.5 میلی متر معمولا برای مصارف عمومی مثل ساخت مقاطعی از جمله نبشی و ناودانی، لوله و… مورد استفاده قرار می گیرند و ورق های دارای ضخامت بیش از 2.5 میلی متر در صنایعی مانند ساخت و ساز، تولید مخازن تحت فشار و… به کار برده می شوند.

در جدول زیر می توانید ضخامت ورق های گالوانیزه کارخانجات مختلف را مشاهده کنید.

کارخانه

ضخامت

هفت الماس

0.18 تا 2.5 میلی متر

 فولاد تاراز

0.3 تا 2 میلی متر

فولاد مبارکه

0.25 تا 2 میلی متر

فولاد دشتستان

0.3 تا 1.5 میلی متر

فولاد امیرکبیر کاشان

0.25 تا 1.5 میلی متر

ورق خودرو چهارمحال

0.4 تا 2 میلی متر

نقش کوتینگ در انتخاب و خرید ورق گالوانیزه 

پوشش کوتینگ اصطلاحی است که به ضخامت لایه روی موجود در سطح ورق گالوانیزه اشاره می کند. در واقع کتینگ گالوانیزه اندازه قطر لایه روی یا زینک (Zn) در سطح ورق گالوانیزه را نشان می دهد.

کارخانجات مختلف عددهای متفاوتی برای ضخامت ورق گالوانیزه تولیدی خود ارائه می کنند. واحد این کمیت مهم  گرم بر متر مربع است.

در جدول زیر می توانید میزان کتینگ ورق گالوانیزه برندهای مختلف ایرانی را مشاهده نمایید.

کارخانه سازنده ورق گالوانیزه

کوتینگ

هفت الماس

60 تا 400

 فولاد تاراز

260 تا 270

فولاد مبارکه 

100 تا 350

فولاد دشتستان

60 تا 200

فولاد امیرکبیر کاشان

90 تا 275

ورق خودرو چهارمحال

60 تا 350

 

بررسی، انتخاب و خرید ورق گالوانیزه بر اساس عرض ورق 

رایج ترین اندازه عرضی برای خرید و فروش ورق گالوانیزه در بازار ایران عموما اندازه ها 1000 و 1250 میلی متر هستند.

اما کارخانجات سازنده معمولا ابعاد استاندارد دیگری نیز به بازار عرضه می کنند؛ از جمله: 600، 850، 955، 960،990، 1240، 1390، 1110،1180 و… 

با خریداری ورق گالوانیزه از مجموعه زرین فولاد شهریاری، همزمان به انواع تجهیزات برش ورق نیز دسترسی خواهید داشت و می توانید همه یا بخشی از بار خود را به صورت برش خورده در ابعاد دلخواه تحویل بگیرید.

03191003131

 

نقش استانداردها و گریدها در خرید ورق گالوانیزه 

هر رول گالوانیزه به همراه خود دارای شناسنامه ای است که مشخصاتی مانند ضخامت، عرض، وزن و… روی آن نوشته شده است. علاوه بر موارد یاد شده، یک مشخصه کیفی دیگر نیز بر روی شناسنامه این محصول درج می شود که گرید ورق گالوانیزه است و به صورت ترکیب حروف و اعداد نمایش داده می شود؛ مانند DX56D ، S220GD و…

در سراسر دنیا، استانداردهای متنوعی برای طبقه بندی محصولات گالوانیزه وجود دارد. یکی از رایج ترین استانداردها که در کشور ما نیز مورد استفاده قرار می گیرد استاندارد اروپایی EN 10346 GRADE است.

خرید ورق گالوانیزه تاراز

گرید کششی و فرم دهی ورق گالوانیزه 

ورق های گالوانیزه طبقه بندی شده در این گرید، همگی فولادهای کم کربنی هستند که انعطاف پذیر بوده و قابلیت کشش و شکل دهی خوبی دارند؛ به گونه ای که می توان آن ها در دمای عادی به وسیله دستگاه های پرس و فرمینگ به محصولات دلخواه تبدیل کرد.

ورق های گالوانیزه صنعتی که برای فرم دهی و ساخت محصولات متنوع به کار برده می شوند در 5 گرید با نام های DX51D، DX52D، DX53D، DX54D، DX56D شناخته می شوند؛ این گریدها مخصوص ورق های صنعتی ای است که در دمای عادی اتاق قابلیت فرم دهی دارند.

گرید ساختمانی استاندارد EN 10346 

در این استاندارد برای ورق های ساختمانی نیز گریدهای مختلفی تعریف شده که با نام های S220GD ، S250GD، S280GD، S320GD، S350GD، S550GD شناخته می شوند.

تاثیر شکل ظاهری در انتخاب و خرید ورق گالوانیزه 

در بین تمامی معیارهای انتخاب ورق گالوانیزه، عامل شکل ظاهری تنها چیزی است که بدون نیاز به ابزار و استاندارد می توان آن را با چشم غیرمسلح نیز سنجید و انتخاب کرد.

وقتی صحبت از ظاهر ورق گالوانیزه می شود معمولا منظور، وجود یا عدم وجود گل یا اسپنگل در ورق است.

ورق های تولید شده در کارخانجات مختلف ایرانی و همینطور ورق های گالوانیزه وارداتی از نظر ظاهر به سه دسته تقسیم می شود.

1-ورق گالوانیزه بدون گل

2-ورق گالوانیزه گل ریز

3-ورق گالوانیزه گل درشت یا گل پروانه ای

گل یا spangle در زمان انجماد لایه روی در سطح ورق ظاهر می شود و یکی از دلایل شکل گیری آن، وجود ناخالصی ها در محلول روی مذاب است.

خرید ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در بازار فولاد و آهن آلات کشور نمونه های مختلفی از ورق های گل دار و بدون گل وجود دارد. به عنوان مثلا ورق تولید شده توسط کارخانه ورق خودرو شهرکرد به عنوان ورق بدون گل یا zero spangle  شناخته می شود و ورق گالوانیزه برند هفت الماس از نوع گل درشت محسوب می شود. 

خرید ورق گالوانیزه فولاد دشتستان

خرید ورق گالوانیزه از مجموعه زرین فولاد شهریاری 

مجموعه زرین فولاد شهریاری با برخورداری از بیش از دو دهه تجربه فعالیت در صنعت فولاد کشور، آماده ارائه خدمات متنوع در زمینه خرید انواع ورق های فولادی در جنس های گالوانیزه، سیاه، رنگی و روغنی به خریداران محترم است.

از مزیت های خرید ورق گالوانیزه از مجموعه زرین فولاد شهریاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

امکان تبدیل بار به قطعه در محل   

مجموعه زرین فولاد شهریاری با برخورداری از انواع دستگاه های برش ورق و تجهیزات خم و فرمینگ قادر است علاوه بر تامین رول و ورق مورد نیاز شما، برای تبدیل ورق گالوانیزه به شیت و انواع محصولات مانند عرشه فولادی، سازه های کناف، سازه های ال اس اف و … خدمات رسانی کند. از جمله تجهیزات و خدمات این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • نواربری ورق
  بهره گیری از تجهیزات متفاوت اسلیتر برای رشته بری ورق گالوانیزه به صورت ضخیم بر و نازک بر
 • برش رول به شیت
  تبدیل رول به شیت با قابلیت برش 50 برگ در دقیقه و امکان برش تا ضخامت 16 میلی متر
 • برش لیزری ورق
  استفاده از دستگاه لیزر 6000 وات با میز برش 14 متری
 • خطوط رول فرمینگ
  فرمینگ ورق در طرح های ژنوا، دامپا، سینوسی، شادولاین ذوزنقه و شادولاین سینوسی

 

 • خط تولید پروفیل های بسته

     تولید لوله داربست و قوطی پروفیل از ضخامت 1.8 تا 3 میلی متر

 • خطوط تولید سازه های کناف

تولید پروفیل های L , F , U از جنس ورق گالوانیزه

 

 • خطوط خم و شکل دهی
  بهره گیری از تجهیزات پرس 250، 600 و 700 تن با امکان ایجاد خم تا 10 متر

خرید ورق گالوانیزه ورق خودرو چهارمحال بختیاری

امکان انبارداری رول و شیت در محل  

شرکت زرین فولاد شهریاری با برخورداری از چندین انبار در مرکز کشور، امکان نگهداری از رول های گالوانیزه، رنگی، روغنی و سیاه را در شرایط کاملا ایمن و استاندارد فراهم کرده است.

با انبارداری اقتصادی مجموعه زرین فولاد، علاوه بر نگهداری رول های گالوانیزه در محلی بهینه از لحاظ جغرافیایی می توانید از خدمات رول پابرش هم استفاده کنید.

حمل و نقل اصولی رول و شیت گالوانیزه 

در زرین فولاد شهریاری توجه به معیارهای ضروری در نقل و انتقال ورق گالوانیزه بسیار مورد توجه است. به عنوان مثال بسته بندی استاندارد رول و شیت و چادرکشی ماشین های حمل بار در فصل های بارانی سال در مجموعه زرین فولاد جز الزامات به شمار می رود.

جهت استعلام قیمت ورق گالوانیزه، دریافت مشاوره و خرید کلاف، رول و شیت از برندهای مختلفی با کارشناسان زرین فولاد شهریاری در تماس باشید.

03191003131

نمایش همه جمع کردن
قیمت روز رول و شیت گالوانیزه

راهنمای خرید ورق گالوانیزه| معرفی ورق گالوانیزه برندهای مختلف در ضخامت های متنوع  

اگر قصد خرید ورق گالوانیزه داشته باشید، لازم است اطلاعات جامعی درباره ویژگی های ورق تولید شده توسط هر برند و تفاوت تولیدات کارخانجات مختلف کسب کنید. علاوه بر این، در زمان استعلام قیمت ورق گالوانیزه لازم است به طور دقیق مشخص کنید که از لحاظ ضخامت، عرض، خصوصیات ظاهری ورق_مانند وجود یا عدم وجود اسپنگل_، میزان پوشش کوتینگ و… چه معیارهایی مد نظر شماست.

انتخاب ورق گالوانیزه بر اساس کارخانه سازنده  

در ایران کارخانجات پرتعدادی به تولید و عرضه ورق های فولادی می پردازند؛ از جمله پرآوازه ترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در ایران می توان به برندهای ذیل اشاره کرد:

 • فولاد مبارکه اصفهان
 • صنایع هفت الماس
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • ورق خودرو چهارمحال بختیاری
 • مجتمع فولاد دشتستان
 • شرکت فولاد تاراز

تولیدات هر یک از این کارخانه ها از نظر قیمت، ضخامت، عرض، میزان کوتینگ و… با یکدیگر متفاوت است. به همین خاطر یکی از معیارهای مهم در هنگام معاملات ورق گالوانیزه، توجه به برند سازنده این محصول فولادی است. در ادامه به بررسی کلاف گالوانیزه تولیدی در هریک از مجموعه های فوق می پردازیم.

ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

مشخصات کلاف گالوانیزه کارخانه هفت الماس

  شرکت هفت الماس تولید ورق گالوانیزه را در سال 1382 در استان قزوین آغاز کرد. این شرکت با ظرفیت اسمی تولید 100 هزار تن ورق گالوانیزه در سال قادر به پاسخگویی حدود 15 درصد از نیاز بازار داخلی کشور است. گفتنی است که حدود 20 تا 40 درصد از ظرفیت تولید صنایع هفت الماس به بازارهای جهانی صادر می شود.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه هفت الماس

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

720

1280

0.18

2.5

60

400

 

مشخصات کلاف گالوانیزه کارخانه تاراز 

صنایع ورق های پوشش دار تاراز، در سال 1378 در استان چهارمحال بختیاری آغاز به کار کرد. نام این شرکت برگرفته از یک کوه در استان چهارمحال بختیاری است و در بازار با عنوان شرکت تاراز شهرکرد نیز شناخته می شود. 

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه تاراز شهرکرد

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1000

1250

0.3

2

260

270

ورق گالوانیزه این شرکت به روش غوطه وری گرم با ظرفیت اسمی 260 هزار تن در سال تولید و به بازار عرضه می شود.

 

مشخصات کلاف گالوانیزه فولاد مبارکه 

شرکت فولاد مبارکه واقع در استان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور در زمینه تولید انواع محصولات فولادی فعالیت می کند. این شرکت ظرفیت تولید 200 هزار تن ورق گالوانیزه در سال را دارد و محصولات آن به روش غوطه وری گرم تولید می شود.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه فولاد مبارکه

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

750

1510

0.25

2

100

350

 

مشخصات کلاف گالوانیزه کارخانه فولاد دشتستان 

مجتمع فولاد دشتستان در سال 1398 در شهرک صنعتی زاویه واقع در استان  مرکزی تاسیس شد؛ اولین فاز تولیدی این شرکت به عنوان خط گالوانیزه پیوسته با ظرفیت 384000 تن در فروردین ماه 1400 به بهره برداری رسید.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه فولاد مبارکه

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

800

1250

0.3

1.5

60

200

مشخصات کلاف گالوانیزه امیرکبیر کاشان

شرکت فولاد امیرکبیر در سال 1379 در 14 کیلومتری شهر کاشان به بهره برداری رسید. این شرکت با تمرکز بر تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم و با ظرفیت اسمی 160 هزار تن در سال محصولات خود را به بازار عرضه می کند. ورق گالوانیزه کاشان در محدوده ضخامتی 1.5 تا 3.0 میلی متر و با عرض 600 تا 1250 میلی متر قرار دارد.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

600

1250

0.25

1.5

90

275

 

مشخصات کلاف گالوانیزه ورق خودرو چهارمحال بختیاری 

کارخانه ورق خودرو چهارمحال بختیاری با تولید ورق گالوانیزه ویژه استفاده در صنعت ساخت بدنه خودرو در منطقه سفید دشت شهرستان بروجن احداث شده است. این واحد صنعتی با ظرفیت تولید 400 هزار تن ورق در سال، محصولات خود را به بازار عرضه می کند.

مشخصات عمومی کلاف گالوانیزه کارخانه ورق خودرو شهرکرد

عرض ورق
(میلی متر)

ضخامت ورق
(میلی متر)

وزن پوشش
(گرم بر مترمربع)

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

800

1880

0.4

2

60

350

 

استعلام قیمت گالوانیزه بر اساس ضخامت 

عامل ضخامت یکی از مهم ترین پارامترها در هنگام خرید ورق گالوانیزه به شمار می رود. به گونه ای که در هنگام استعلام قیمت ورق، معمولا اولین عددی که بر زبان خریداران جاری می شود مربوط به ضخامت است.
 به همین خاطر است که عباراتی مانند  « 0.4 عرض 1000 تاراز» یا «1.25 عرض 1000 کاشان» اصطلاحاتی کاملا آشنا برای دست اندرکاران معاملات ورق گالوانیزه هستند. عباراتی که هرچند واژه ضخامت در آن ها به کار نرفته است اما اعداد 0.4 و 1.25 موجود در آن ها نشان دهنده ضخامت ورق گالوانیزه هستند.

استعلام قیمت ورق گالوانیزه

دلیل اهمیت ضخامت ورق گالوانیزه چیست؟

ضخامت ورق تعیین کننده کاربرد این محصول است.

با توجه به گستردگی کاربرد ورق های گالوانیزه در انواع فعالیت ها، بدیهی است که عامل ضخامت در انتخاب این محصول اهمیت به سزایی داشته باشد. به عنوان مثال از ورق های گالوانیزه ای که ضخامت آن ها کمتر از 0.3 میلی متر است معمولا در تولید لوازم برقی و برخی قطعات صنعتی استفاده می شود. 

ورق های گالوانیزه دارای ضخامت 0.3 تا 2.5 میلی متر معمولا برای مصارف عمومی مثل ساخت مقاطعی از جمله نبشی و ناودانی، لوله و… مورد استفاده قرار می گیرند و ورق های دارای ضخامت بیش از 2.5 میلی متر در صنایعی مانند ساخت و ساز، تولید مخازن تحت فشار و… به کار برده می شوند.

در جدول زیر می توانید ضخامت ورق های گالوانیزه کارخانجات مختلف را مشاهده کنید.

کارخانه

ضخامت

هفت الماس

0.18 تا 2.5 میلی متر

 فولاد تاراز

0.3 تا 2 میلی متر

فولاد مبارکه

0.25 تا 2 میلی متر

فولاد دشتستان

0.3 تا 1.5 میلی متر

فولاد امیرکبیر کاشان

0.25 تا 1.5 میلی متر

ورق خودرو چهارمحال

0.4 تا 2 میلی متر

نقش کوتینگ در انتخاب و خرید ورق گالوانیزه 

پوشش کوتینگ اصطلاحی است که به ضخامت لایه روی موجود در سطح ورق گالوانیزه اشاره می کند. در واقع کتینگ گالوانیزه اندازه قطر لایه روی یا زینک (Zn) در سطح ورق گالوانیزه را نشان می دهد.

کارخانجات مختلف عددهای متفاوتی برای ضخامت ورق گالوانیزه تولیدی خود ارائه می کنند. واحد این کمیت مهم  گرم بر متر مربع است.

در جدول زیر می توانید میزان کتینگ ورق گالوانیزه برندهای مختلف ایرانی را مشاهده نمایید.

کارخانه سازنده ورق گالوانیزه

میزان کوتینگ

هفت الماس

60 تا 400

 فولاد تاراز

260 تا 270

فولاد مبارکه

100 تا 350

فولاد دشتستان

60 تا 200

فولاد امیرکبیر کاشان

90 تا 275

ورق خودرو چهارمحال

60 تا 350

 

بررسی، انتخاب و خرید ورق گالوانیزه بر اساس عرض ورق 

رایج ترین اندازه عرضی برای خرید و فروش ورق گالوانیزه در بازار ایران عموما اندازه ها 1000 و 1250 میلی متر هستند.

اما کارخانجات سازنده معمولا ابعاد استاندارد دیگری نیز به بازار عرضه می کنند؛ از جمله: 600، 850، 955، 960،990، 1240، 1390، 1110،1180 و…

در جدول زیر می توانید بازه عرضی محصولات گالوانیزه کارخانه های مختلف را مشاهده کنید.

کارخانه سازنده

ضخامت

هفت الماس

720 تا 1280 میلی متر

تاراز

1000 تا 1250میلی متر

ورق خودرو

800 تا 1880میلی متر

فولاد مبارکه

750 تا 1510 میلی متر

دشتستان

800 تا 1250 میلی متر

کاشان

600 تا 1250 میلی متر

با خریداری ورق گالوانیزه از مجموعه زرین فولاد شهریاری، همزمان به انواع تجهیزات برش ورق نیز دسترسی خواهید داشت و می توانید همه یا بخشی از بار خود را به صورت برش خورده در ابعاد دلخواه تحویل بگیرید.

03191003131

 

نقش استانداردها و گریدها در خرید ورق گالوانیزه 

هر رول گالوانیزه به همراه خود دارای شناسنامه ای است که مشخصاتی مانند ضخامت، عرض، وزن و… روی آن نوشته شده است. علاوه بر موارد یاد شده، یک مشخصه کیفی دیگر نیز بر روی شناسنامه این محصول درج می شود که گرید ورق گالوانیزه است و به صورت ترکیب حروف و اعداد نمایش داده می شود؛ مانند DX56D ، S220GD و…

در سراسر دنیا، استانداردهای متنوعی برای طبقه بندی محصولات گالوانیزه وجود دارد. یکی از رایج ترین استانداردها که در کشور ما نیز مورد استفاده قرار می گیرد استاندارد اروپایی EN 10346 GRADE است.

خرید ورق گالوانیزه تاراز

گرید کششی و فرم دهی ورق گالوانیزه 

ورق های گالوانیزه طبقه بندی شده در این گرید، همگی فولادهای کم کربنی هستند که انعطاف پذیر بوده و قابلیت کشش و شکل دهی خوبی دارند؛ به گونه ای که می توان آن ها در دمای عادی به وسیله دستگاه های پرس و فرمینگ به محصولات دلخواه تبدیل کرد.

ورق های گالوانیزه صنعتی که برای فرم دهی و ساخت محصولات متنوع به کار برده می شوند در 5 گرید با نام های DX51D، DX52D، DX53D، DX54D، DX56D شناخته می شوند؛ این گریدها مخصوص ورق های صنعتی ای است که در دمای عادی اتاق قابلیت فرم دهی دارند.

گرید ساختمانی استاندارد EN 10346 

در این استاندارد برای ورق های ساختمانی نیز گریدهای مختلفی تعریف شده که با نام های S220GD ، S250GD، S280GD، S320GD، S350GD، S550GD شناخته می شوند.

تاثیر شکل ظاهری در انتخاب و خرید ورق گالوانیزه 

در بین تمامی معیارهای انتخاب ورق گالوانیزه، عامل شکل ظاهری تنها چیزی است که بدون نیاز به ابزار و استاندارد می توان آن را با چشم غیرمسلح نیز سنجید و انتخاب کرد.

وقتی صحبت از ظاهر ورق گالوانیزه می شود معمولا منظور، وجود یا عدم وجود گل یا اسپنگل در ورق است.

ورق های تولید شده در کارخانجات مختلف ایرانی و همینطور ورق های گالوانیزه وارداتی از نظر ظاهر به سه دسته تقسیم می شود.

1-ورق گالوانیزه بدون گل

2-ورق گالوانیزه گل ریز

3-ورق گالوانیزه گل درشت یا گل پروانه ای

گل یا spangle در زمان انجماد لایه روی در سطح ورق ظاهر می شود و یکی از دلایل شکل گیری آن، وجود ناخالصی ها در محلول روی مذاب است.

خرید ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

در بازار فولاد و آهن آلات کشور نمونه های مختلفی از ورق های گل دار و بدون گل وجود دارد. به عنوان مثلا ورق تولید شده توسط کارخانه ورق خودرو شهرکرد به عنوان ورق بدون گل یا zero spangle  شناخته می شود و ورق گالوانیزه برند هفت الماس از نوع گل درشت محسوب می شود. 

خرید ورق گالوانیزه فولاد دشتستان

خرید ورق گالوانیزه از مجموعه زرین فولاد شهریاری 

مجموعه زرین فولاد شهریاری با برخورداری از بیش از دو دهه تجربه فعالیت در صنعت فولاد کشور، آماده ارائه خدمات متنوع در زمینه خرید انواع ورق های فولادی در جنس های گالوانیزه، سیاه، رنگی و روغنی به خریداران محترم است.

از مزیت های خرید ورق گالوانیزه از مجموعه زرین فولاد شهریاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

امکان تبدیل بار به قطعه در محل   

مجموعه زرین فولاد شهریاری با برخورداری از انواع دستگاه های برش ورق و تجهیزات خم و فرمینگ قادر است علاوه بر تامین رول و ورق مورد نیاز شما، برای تبدیل ورق گالوانیزه به شیت و انواع محصولات مانند عرشه فولادی، سازه های کناف، سازه های ال اس اف و … خدمات رسانی کند. از جمله تجهیزات و خدمات این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • نواربری ورق
  بهره گیری از تجهیزات متفاوت اسلیتر برای رشته بری ورق گالوانیزه به صورت ضخیم بر و نازک بر
 • برش رول به شیت
  تبدیل رول به شیت با قابلیت برش 50 برگ در دقیقه و امکان برش تا ضخامت 16 میلی متر
 • برش لیزری ورق
  استفاده از دستگاه لیزر 6000 وات با میز برش 14 متری
 • خطوط رول فرمینگ
  فرمینگ ورق در طرح های ژنوا، دامپا، سینوسی، شادولاین ذوزنقه و شادولاین سینوسی

 

 • خط تولید پروفیل های بسته

     تولید لوله داربست و قوطی پروفیل از ضخامت 1.8 تا 3 میلی متر

 • خطوط تولید سازه های کناف

تولید پروفیل های L , F , U از جنس ورق گالوانیزه

 

 • خطوط خم و شکل دهی
  بهره گیری از تجهیزات پرس 250، 600 و 700 تن با امکان ایجاد خم تا 10 متر

خرید ورق گالوانیزه ورق خودرو چهارمحال بختیاری

امکان انبارداری رول و شیت در محل  

شرکت زرین فولاد شهریاری با برخورداری از چندین انبار در مرکز کشور، امکان نگهداری از رول های گالوانیزه، رنگی، روغنی و سیاه را در شرایط کاملا ایمن و استاندارد فراهم کرده است.

با انبارداری اقتصادی مجموعه زرین فولاد، علاوه بر نگهداری رول های گالوانیزه در محلی بهینه از لحاظ جغرافیایی می توانید از خدمات رول پابرش هم استفاده کنید.

حمل و نقل اصولی رول و شیت گالوانیزه 

در زرین فولاد شهریاری توجه به معیارهای ضروری در نقل و انتقال ورق گالوانیزه بسیار مورد توجه است. به عنوان مثال بسته بندی استاندارد رول و شیت و چادرکشی ماشین های حمل بار در فصل های بارانی سال در مجموعه زرین فولاد جز الزامات به شمار می رود.

جهت استعلام قیمت ورق گالوانیزه، دریافت مشاوره و خرید کلاف، رول و شیت از برندهای مختلفی با کارشناسان زرین فولاد شهریاری در تماس باشید.

03191003131

نمایش همه جمع کردن

سوالات متداول

آیا قیمت های اعلام شده برای ورق گالوانیزه در سایت زرین فولاد، قیمت نهایی است؟

قیمت ورق گالوانیزه به صورت کیلوگرمی و با توجه به عوامل مختلفی نظیر برند تولید کننده، قیمت دلار و… در نظر گرفته می شود. از جمله عوامل مهمی که در سایت های عرضه کننده ورق باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت اعلامی با احتساب ارزش افزوده اعلام شده است یا بدون آن. 

آیا امکان برش و شکل دهی ورق گالوانیزه نیز وجود دارد؟

بله. 

در مجموعه زرین فولاد شهریاری به انواع تجهیزات برش ورق مانند: نواربری، برش رول به رول، برش رول به شیت، برش لیزری و… دسترسی خواهید داشت. 
علاوه بر این، انواع تجهیزات خم و فرمینگ نیز در اختیار شماست. 

آیا هنگام خرید ورق گالوانیزه، نیاز به پرداخت هزینه انبارداری هست؟

خیز، در زمان خرید اولیه هزینه انبارداری ورق از خریداران دریافت نمی گردد اما اگر درخواست انبارداری امانی کالای خریداری شده خود را داشته باشید، بسته به مدت زمان انبارداری، هزینه آن بر روی فاکتور نهایی شما صادر می گردد.

ارتباط با ما

از طریق شماره تماس: 91003131-031

انتخاب محصولات

ورق گالوانیزه، روغنی، رنگی، سیاه و روی اندود

درخواست خدمات

انواع خدمات برش، انبارداری، خم و فرمینگ

صدور پیش فاکتور

با بهترین قیمت بازار

درخواست بارگیری

بسته بندی اصولی و بارگیری حرفه ای

تسویه حساب

تسویه نهایی باقی مانده صورت حساب

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کارشناس فروش

ارتباط با ما

از طریق شماره تماس: 91003131-031

انتخاب محصولات

ورق گالوانیزه، روغنی، رنگی، سیاه و روی اندود

درخواست خدمات

انواع خدمات برش، انبارداری، خم و فرمینگ

صدور پیش فاکتور

با بهترین قیمت بازار

درخواست بارگیری

بسته بندی اصولی و بارگیری حرفه ای

تسویه حساب

تسویه نهایی باقی مانده صورت حساب

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *